Odwiedzili nas

Dzisiaj 0
Ogółem6284

Linki

FACEBOOK

W Archidiecezji PrzemyskiejRuch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej   w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły   i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego  II. Ukształtował się on   w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej    w latach 1972 - 1979. Ruch jestotwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej  i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza   i Moderatora Ruchu.   W tym czasie powstawało roczne Studium Animatora w Jarosławiu (Diecezjalny Dom Rekolekcyjny   u Sióstr Niepokalanek), które nabrało zorganizowanej formuły  w 1997 roku. Studium (początkowo zwane "kurs") przygotowywało młodzież do posługi animatora   w pracy   w grupach parafialnych   i   w czasie tygodniowych rekolekcji formacyjnych podczas wakacji. Po przejęciu Domu Rekolekcyjnego przez Siostry Niepokalanki Studium odbywało się     w Ośrodku Kultury   i Formacji Chrześcijańskiej   im   .   Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu   w latach 1994 - 1996 a następnie zostało przeniesione do Przemyśla (Dom Rekolekcyjny przy kościele Świętej Trójcy).   W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek. W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne...), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one   m.   in.   w Ustrzykach   Górnych, Dąbrówce  k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej, Kolonii Polskiej   i obecnie   w Wybrzeżu k.Dubiecka. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny   im. Jana Pawła II   w Ustrzykach Górnych, który     wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u, staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny w Myczkowie oraz dom "CARITAS" w Kolonii Polskiej. Przez cały czas Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek,  w latach 1999-2003 moderatorką RAMu była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek,   a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba.   W roku 2010 w Krakowie odbył się   I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla.   W roku 2011 odbył się     I Archidiecezjalny Kongres RAM Archidiecezji Przemyskiej. Szczególną radością dla RAMu była beatyfikacja założyciela Ruchu Papieża Jana Pawła   II 1 maja 2011 roku.   W 2012 roku zastępcą moderatora RAM został ks. Krzysztof Żyła.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates